Waarom reinigen noodzakelijk is

Tapservice Nederland (TSN) weet als geen ander hoe uw taps op een professionele manier gereinigd dienen te worden. TSN gebruikt hiervoor de meest geavanceerde apparatuur met de juiste druk en flow. De spons, die door de leiding gaat, is daarbij onontbeerlijk. Om op de hoogte te zijn van de laatste stand der techniek en hygiëne, heeft Tapservice Nederland nauw en voortdurend overleg met de brouwers.

Naast reinigen van uw tapinstallatie, beoordeelt TSN ook de conditie van de installatie zelf. Bij geconstateerde gebreken zal een servicemelding naar de betreffende brouwerij gaan. Is uw horecagelegenheid brouwerijvrij, dan kunnen wij u hierin assisteren.

Reinigen

– bier/wijninstallaties &
– biertanksystemen

De frequentie om uw tap te laten reinigen is éénmaal per 4 weken. Voor fustenkoelingen en wijnkranen geldt éénmaal per 8 weken. Het schoonmaken van deze onderdelen omvat de volgende handelingen:

 • Mechanisch en chemisch reinigen, desinfecteren en onder hoge druk doorspoelen van de bierleidingen
 • Eénmaal per jaar een tapreiniging met P3 Horolith Ecolab
 • Reinigen en desinfecteren van de tapkoppen, terugslagkleppen en tankbieraansluitingen
 • Reinigen, desinfecteren en licht invetten van de niet-onderhoudsvrije bierkranen (oude lisonkranen)

Hygiëneconcepten spelen een sleutelrol in de voedingsmiddelen, dranken, farmaceutische en cosmetische industrie. TSN biedt oplossingen voor optimale hygiëne  van uw installaties en systemen. Dergelijke onderhoudsmiddelen kunt u bij TSN bestellen.

Controle

De conditie van de bier- en wijninstallatie van uw bar worden door TSN op de onderstaande onderdelen gecontroleerd:

 • Controle en zo nodig vervangen O-ringen van:
  – Tapkraan
  – Mechanisch gedeelte bierkraan
  – Tapkop (incl. lipventiel)
  – Terugslagklep/tankbier-aansluiting
  – Bierleiding
  – CO2 leiding
 • Controle op de werking van:
  – Bierkraan
  – Tapkop
  – Spoelkop
  – Terugslagklep tankbier
  – Koolzuur/lucht reduceer
  – CO2 leiding
 • Invullen en paraferen van de onderhoudskaart

Het natuurproduct bier

In een biermilieu kunnen tal van micro-organismen en bacteriën voorkomen. Deze zogenaamde microben bestaan uit cellen, net als mensen, dieren en planten. Het grote verschil is echter dat microben zich voortplanten door celdeling. Hierbij worden alle functies overgenomen die de “moeder”-cel heeft. Microben zijn:

 • Gisten
 • Schimmels
 • Bacteriën

Onder bepaalde voorwaarden overleven deze organismen en vermeerderen zij zich. De voorwaarden worden gecreëerd door:

 • Voedsel (eiwit suikers)
 • Water
 • Temperatuur (ideaal 22 C)
 • Zuurstof (gisten en schimmels, niet = melkzuurbacteriën)
 • PH-waarde (zuurtegraad)

Minder kans op bederf

Bier voldoet aan deze voorwaarden. Water en voedsel is vanzelfsprekend omdat dit de grondstoffen zijn waarvan bier is gemaakt. Temperatuur is een belangrijk aspect omdat onder de ideale temperatuur van 37 C, micro-organismen zich minder snel ontwikkelen. Vergelijk een pak gehakt welke in de koelkast wordt bewaard met een pak gehakt dat op het aanrecht ligt. Na 2 dagen zie en ruik je het verschil wat temperatuur met de ontwikkeling van micro-organismen doet. Hetzelfde geldt ook voor de opslag van een aangebroken fust. Het is daarom van groot belang om aangebroken fusten zoveel mogelijk in een geconditioneerde (gekoelde) ruimte op te slaan. Hierdoor is de kans op bederf veel kleiner dan wanneer deze in een warme kelder staat.

Omdat micro-organismen zich vermeerderen door celdeling, vermeerdert het aantal microben na verloop van tijd zeer snel, namelijk van 2, 4, 8, 16, 32, 64 enz. Uit onderzoek is gebleken dat de gemiddelde installatie, inclusief bieropslag, na 30 dagen zodanig is vervuild dat het bier duidelijke smaak-, geur- en kleurafwijkingen heeft. Het is dan niet langer wenselijk om dit bier te tappen en te verkopen.

Fustenkoelers zijn hiervan uitgesloten. Deze hoeven slecht 1 maal per 8 weken gereinigd te worden, tenzij de ondernemer dit wel elke 4 weken wenst te reinigen. Dit is en blijft altijd het beste. Dit betekent dus dat, als je een kwalitatief goed biertje wilt tappen, je iedere 4 weken de leidingen moet laten reinigen, om te voorkomen dat “besmet” bier door de schone leidingen wordt getapt.

Reinigen en desinfecteren door Tapservice Nederland

Reinigen is niets anders dan het verwijderen van het aangehechte vuil (gisten/schimmels).
Om zeker te zijn dat geen restorganismen in de leiding achterblijven, wordt een leiding niet alleen gereinigd maar ook gedesinfecteerd. Hierdoor worden namelijk ook alle nog aanwezige micro-organismen gedood. Om een beeld te geven wat in de leidingen gebeurd tijdens het reinigen, is hieronder een aantal dwarsdoorsnedes van bierleidingen geschetst in de diverse stadia.

Gisten en schimmels zetten zich af op de bierleidingen

Hierdoor ontstaat een bio-film

“vuil” en micro-organismen houden elkaar vast

Micro-organismen stoten vreemde gassen en smaakstoffen af (bederf)