Reparatie

Bij defecten aan uw tapinstallatie bieden wij een reparatieservice aan. Reparaties aan bijvoorbeeld:

 • Bierleidingen
 • Tapkranen
 • Koolzuurdetecties
 • CO2-meter
TSN | Onderhoud van uw wijn- en bierfusten

Bar- & tapproducten

TSN tapservice biedt een compleet scala bar- en tapproducten aan. Het assortiment omvat onder meer:

 • Bier- en barkoelingen
 • Tapbladen
 • Bierzuilen
 • Wijn tapinstallatie’s

TSN-Tapservice legt de nadruk met name op bier en wijn gerelateerde producten.

TSN | Onderhoud van uw wijn- en bierfusten

Onderhoud

Tapservice Nederland reinigt de biertapinstallatie elke vier weken conform de zogenaamde Hygiënecode voor de horeca. TSN onderhoudt de volgende onderdelen van de biertap:

 • fustaansluitingen
 • tankaansluitingen
 • tapkranen

Dit onderhoud is noodzakelijk om een goed glas bier te kunnen garanderen. Na ongeveer 28 dagen wordt een punt bereikt waarop de kwaliteit van het bier sterk achteruit gaat. Het bier kan dan nog wel worden gedronken, maar kan er troebel uitzien en minder van smaak zijn.

Onze tapservice reinigt tijdens de onderhoudsbeurt de leidingen grondig met een speciaal desinfecterend product. Daarbij wordt onder hoge druk een sponsballetje door de leidingen geperst om op deze wijze vastzittend vuil te verwijderen.

Regelgeving

Het HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points, een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen) eist dat periodiek (elke 4 weken) alle tapinstallaties, behalve een fustenkast, professioneel door een gecertificeerd en goedgekeurd bedrijf, zoals TSN, gereinigd dienen te worden. Brouwerijen stellen deze eis eveneens als een absolute kwaliteitsvoorwaarde.

Hygiënecode

Voor meer informatie over de Hygiënecode voor de horeca kunt u contact opnemen met het
Bedrijfschap Horeca
Postbus 121
2700 AC  Zoetermeer

Storing

In geval van storing kunt u contact opnemen met uw contactpersoon in de regio, of onderstaand formulier invullen.
TSN neemt aansluitend contact met u op om de storing te verhelpen.








  Bier- &
  wijninstallaties

  Folder TSN-Tapservice | bier- & wijninstallatie